Μετατροπή των άρθρων σε ebook

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

«Ψηφιακές υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»


 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π.«Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμετείχε με τη πράξη«Ψηφιακές υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς».
Στο παραπάνω πλαίσιο, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα:«Αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης προς τους αναγνώστες τους και το κοινό», την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015, στην αίθουσα συνεδρίων του Ιδρύματος. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου που εκπονήθηκε από τη βιβλιοθήκη στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Για να δείτε τις παρουσιάσεις παρακαλώ δείτε τα αρχεία παρακάτω. ΑΡΧΕΙΑ
Με εκτίμηση,

Γεώργιος Πολίτης
Βιβλιοθηκονόμος
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

«Οι βιβλιοθήκες ως φορείς κοινωνικής συνοχής σε περιόδους κρίσης»

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα με θέμα:
«Οι βιβλιοθήκες ως φορείς κοινωνικής συνοχής σε περιόδους κρίσης»
που συνδιοργανώνουν το

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
και
η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης

Σάββατο 10 Μαΐου 2014
Ώρα: 10.00-16.00
HELEXPO – Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης,
Περίπτερο 15, Αίθουσα επαγγελματικών συναντήσεων (ημιόροφος)

Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης θέλοντας να τιμήσουν την προσφορά του Βασίλη Παπάζογλου στις βιβλιοθήκες, αφιερώνουν στη μνήμη του  την ημερίδα «Οι βιβλιοθήκες ως φορείς κοινωνικής συνοχής σε περιόδους κρίσης» που συνδιοργανώνουν το Σάββατο 10 Μαΐου στο πλαίσιο της 11ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: http://www.libookfair.teithe.gr/ 

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Θέση για βιβλιοθηκονόμο - Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – Βιβλιοθήκη

Κενή Θέση :  Cataloguer/Metadata Librarian

A.    Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαχειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν την καταλογογράφηση και τα μεταδεδομένα της βιβλιοθήκης, περιλαμβανομένων των ακολούθων:
-     Καταλογογράφηση ηλεκτρονικού και συμβατικού υλικού (βιβλία, περιοδικά, πολυμέσα).
-     Γνώση και χρήση αρχείου καθιερωμένων όρων (authorities file).
-     Χρήση όλων των σύγχρονων πλαισίων καταλογογράφησης, όπως γνώση των Library of Congress subject headings, AACR2, MARC21, Dewey classification.
-     Γνώση σχετική με τα νέα περιβάλλοντα καταλογογράφησης  Resource description and access (RDA), Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), και ευχέρεια στρατηγικού σχεδιασμού για μελλοντική μετάβαση του καταλόγου του ΠΛ σε αυτά.
-      Δυνατότητα στρατηγικού σχεδιασμού για χρήση των ηλεκτρονικών πηγών της ΒΠΛ.
-      Δυνατότητα  χρήσης και αξιοποίησης των εργαλείων διαχείρισης  του ηλεκτρονικού υλικού της ΒΠΛ.
-     Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφών καθηκόντων.
B.     Απαιτούμενα Προσόντα:
-          -Κάτοχος πτυχίου Βιβλιοθηκονομίας ή/και Μεταπτυχιακού, με τουλάχιστο 3 χρόνια πείρα στα πιο πάνω.
-           -Άριστη  γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
-           -Γνώση του προγράμματος Aleph/Metalib/SFX (ExLibris) θα αποτελεί πλεονέκτημα.
-          --Απαραίτητο να έχει πολύ καλή  γραπτή και προφορική γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
-         -- Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα συνεργασίας.

-           Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή 8.30πμ.-5.30
-          Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 12 Ιουλίου 2013.
-           Μισθός αναλόγως προσόντων.
-          Πιστοποιητικά σπουδών να επισυνάπτονται στο βιογραφικό σημείωμα. Οι αιτήσεις καταχωρίζονται στο http://vacancies.unic.ac.cy/
-     Για τυχόν ερωτήσεις παρακαλώ επικοινωνείτε με τη κ. Ντίνα Χασάπη στο τηλ. 22841538   ή hassabi.d@unic.ac.cy