Μετατροπή των άρθρων σε ebook

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Έρευνα: Μέσο Κόστος Ελληνικών Βιβλίων για το έτος 2010

Ενημερωτικό δελτίο
 
Αξιότιμοι συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι η ΜΟΠΑΒ πραγματοποίησε και διανέμει ελεύθερα και δωρεάν έρευνα σχετικά με το Μέσο Κόστος των Βιβλίων για το έτος 2010, με σκοπό την παραχώρηση στους Υπευθύνους των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ενός εργαλείου προσεγγιστικής εκτίμησης των κονδυλίων που απαιτούνται για την αγορά βιβλίων, ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατό καλύτερη διαχείριση του προϋπολογισμού τους.
Μπορείτε να κατεβάσετε την έρευνα από την ιστοσελίδα της Μ.Ο.ΠΑ.Β. :
 
Με τιμή,
Δρ. Βασίλης Πολυχρονόπουλος
Υπεύθυνος Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων
Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Τηλ. 26510 059