Μετατροπή των άρθρων σε ebook

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

Evaluation of Digital Libraries


Ένα χρήσιμο βιβλίο για την αξιολόγηση των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών δημιουργήθηκε από διακεκριμένους ερευνητές και επιστήμονες από το χώρο της Βιβλιοθηκονομίας, της Επιστήμης της Πληροφόρησης και των Υπολογιστών. Πρόκειται για το "Evaluation of Digital Libraries: an Insight to Useful Applications and Methods". Οι συγγραφείς του βιβλίου προσφέρουν μια ισχυρή θεμελίωση της αξιολόγησης αυτών των  σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και παρουσιάζουν συστηματικά και μέσα από ρεαλιστικά παραδείγματα μεθόδους, τεχνικές και πρακτικές. Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογική εργασία που έχουν επιμεληθεί οι Γιάννης Τσάκωνας και Χρήστος Παπαθεοδώρου, και έχει εκδοθεί από τον Chandos Publishing House/Woodhead.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.ionio.gr/~papatheodor/evalbook
Περιεχόμενα βιβλίου:
[Introduction] "On the framework for digital library evaluation" by Tefko Saracevic
Section 1: To whom it might concern
[1] "Metrics in libraries and expectations for the evaluation of digital libraries" by Brinley Franklin, Terry Plum and Martha Kyrillidou
[2] "An agency perspective on digital library evaluation" by Michael Khoo, Lee Zia and David McArthur

Section 2: What to evaluate
[3] "What should we take into consideration when we talk about usability?" by Judy Jeng
[4] "Users and digital libraries: an insightful story" by Manolis Garoufalou, Rania Siatri and Richard Hartley
[5] "Towards an evaluation infrastructure for dl performance evaluation" by Maristella Agosti and Nicola Ferro
[6] "Employing deep log analysis to evaluate the information seeking behaviour of users of digital libraries" by David Nicholas

Section 3: Behind the evaluation curtain
[7] "The pushmepullyou of design and evaluation" by Ann Blandford and David Bainbridge
[8] "Extending borders: outcomes assessment in the era of digital libraries" by Christos Papatheodorou and Giannis Tsakonas
[9] "Digital library service quality: what does it look like?" by Martha Kyrillidou, Colleen Cook and Yvonna Lincoln

Section 4: How to evaluate
[10] "Planning digital library evaluation with logic models" by Michael Khoo and Sarah Giersch
[11] "Examining how end-users use and perceive digital libraries: a qualitative approach" by Maria Monopoli
[12] "Investigating users' perceptions and acceptance of digital libraries: a quantitative approach" by Yin-Leng Theng 

Δεν υπάρχουν σχόλια: