Μετατροπή των άρθρων σε ebook

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Έρευνα για το Web 2.0

Σας ενημερώνουμε για μία νέα έρευνα που διεξάγουμε για το Web 2.0. Παρακαλούμε όλους τους φοιτητές, εργαζομένους σε βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να συμμετάσχουν στην έρευνα μας. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.surveygizmo.com/s3/555966/Web-2-0-questionnaire.

Με εκτίμηση
Η ομάδα εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: