Μετατροπή των άρθρων σε ebook

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Έρευνα για το Web 2.0

Σας ενημερώνουμε για νέα έρευνα που διεξάγουμε για το Web 2.0. Παρακαλούμε όλους τους φοιτητές, εργαζομένους σε βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να συμμετάσχουν στην έρευνα μας. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.surveygizmo.com/s3/555966/Web-2-0-questionnaire.


Με εκτίμηση
Η ομάδα εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: