Μετατροπή των άρθρων σε ebook

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2008

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ) αποτελεί τμήμα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών(ΕΙΕ). Το ΕΚΤ είναι ο εθνικός φορέας που συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης, τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και σε επιχειρηματικό. Επίσης, στοχεύει και στην ανάδειξη του ελληνικού ψηφιακού υλικού. Στο άρθρο του Βήματος της 16ης Μαρτίου 2008, γίνεται αναφορά στο ΕΙΕ και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ. Ο λόγος ύπαρξης αυτής, είναι η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής πληροφόρησης. Ενδεικτικά, υπάρχουν 15000 τίτλοι διεθνών επιστημονικών περιοδικών, 3000 επιστημονικά βιβλία, 55 διεθνείς βάσεις με ηλεκτρονικά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες. Επίσης, υπάρχουν 27 ελληνικές βάσεις για την επιστήμη και την τεχνολογία. Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο υλικό του από τα 22 ηλεκτρονικά αναγνωστήρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: