Μετατροπή των άρθρων σε ebook

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Πρόγραμμα ENTITLE


To Πρόγραμμα ENTITLE (Europe’s New libraries Together In Transversal Learning Environments) σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει και να διαδώσει την προσπάθεια που κάνουν οι δημόσιες βιβλιοθήκες σε όλη την Ευρώπη να προωθήσουν και να στηρίξουν τη μάθηση σε κάθε ηλικιακή ομάδα και σε κάθε κοινωνικό περιβάλλον. Αυτή η προσπάθεια υλοποιείται μέσα από την προώθηση και τη διεύρυνση των εργασιών που συντελούνται από κεντρικά δίκτυα πληροφόρησης, κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα. Το πρόγραμμα εστιάζει στην ενεργό συμμετοχή των βιβλιοθηκών στη διαδικασία της Δια Βίου Μάθησης, μέσα από τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μη τυπικής εκπαίδευσης, στην προσπάθεια καταπολέμησης του ψηφιακού αναλφαβητισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα οφέλη που προσφέρονται από τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Ο δικτυακός τόπος του ENTITLE είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: http://www.entitlelll.eu/ όπου μπορείτε να βρείτε παραδείγματα καλής πρακτικής, καινοτόμες υπηρεσίες, εργαλεία και προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται από δημόσιες βιβλιοθήκες για να στηρίξουν τη Δια Βίου Μάθηση.
Από την ιστοσελίδα της
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας

Επίσης, μπορείτε να δείτε φωτογραφίες, παρουσιάσεις και άλλο υλικό από την Ημερίδα που διοργάνωσε στις 8 Μαΐου 2009 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας και το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ομάδα Δέλτος, το Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας και το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής με τίτλο «Δια Βίου Μάθηση και Βιβλιοθήκες», στη διεύθυνση http://www.libver.gr/entitleconf/

Δεν υπάρχουν σχόλια: