Μετατροπή των άρθρων σε ebook

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Παρουσίαση του Rolf Hapel στην ημερίδα του Future Library


Στην ημερίδα που διοργάνωσε το Future Library "Οι βιβλιοθήκες στον 21ο αιώνα" ο Rolf Hapel (Διευθυντής Βιβλιοθηκών και Εξυπηρέτησης Κοινού, Δήμος Άαρχους Δανία-Διεύθυνση Πολιτισμού και Υπηρεσιών για τον Πολίτη), έκανε μία παρουσίαση  με τίτλο "The public library and its role in the knowledge based society". Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση αυτή πατώντας εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: