Μετατροπή των άρθρων σε ebook

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Ελληνική μετάφραση VRA Core 4.0 Element Description and Tagging Examples

Η ελληνική μετάφραση του VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων, είναι πλέον διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description_GRE.pdf.
Η μετάφραση έχει γίνει από την Πανωραία Γαϊτάνου και τον Μανώλη Γεργατσούλη από το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: