Μετατροπή των άρθρων σε ebook

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟ

Σάς ενημερώνουμε ότι  αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ( www.epdm.gr ) η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ 4509Ν-Μ9Η)
για τον ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών  είναι η 1.11.2011 

Πηγή: Acadelib

Δεν υπάρχουν σχόλια: